Nanotehnoloģiskie produkti ražošanai, tirdzniecībai un pakalpojumu sfērai – nanopārklājumi un mazgāšanas līdzekļi no piegādātāja vairumā

 Nanotehnoloģija – Cenas

Nanotehnoloģija – CenasPercenta AG ir vairumpiegādātājs ķīmisko nanotehnoloģiju jomā un izsniedz iepirkuma cenas tikai pēc uzņēmuma/ firmas reģistrācijas apliecības kopijas uzrādīšanas.

Mūsu cenās iekļauti sekojoši faktori:

  • Tara
  • Vāks
  • Etiķete
  • Iesaiņojums
  • Tieši fasēšana
  • Izejvielu vērtība
  • Etiķetes uzlīmēšana
  • Zudumi fasēšanas gaitā (2%)

Lūdzu norādiet savā pieprasījumā, tieši kādas cenas Jūs interesē.

Ja Jūs, piemēram, vēlaties pārdot mūsu produktus ar mūsu pašu etiķetēm, tad šie izdevumi jau ir iekļauti cenā.

Ja Jūs plānojat patstāvīgi uzlīmēt precēm etiķetes, tad izpaliek mūsu izmaksas par etiķešu uzlīmēšanu.

Ja Jūs pārstrādājat produktu tieši no 200 litru IBC konteinera, tad atkal izpaliek papildus izmaksas par fasēšanu.

Tādā veidā, mēs varam katram mūsu partnerim piedāvāt optimālu sortimentu.

Pat ja Jūs sākumā vēlaties vienkārši izmēģināt mūsu produktus un tikai pēc tam pārdot tos ar savu etiķeti, Jūs vienalga varēsiet pārdot mūsu preces ar labu tirdzniecības uzcenojumu.

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions